ผลิตภัณฑ์

 

บริษัท เรืองอุทัย จำกัด (RUANG UTAI CO., LTD.)

สถานที่ตั้ง (Location) : จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย (Udonthani Province, Thailand)

พื้นที่ (Area) : สวนยางพารา 5,000 ไร่ (Rubber Tree Plantation 5,000 Rai)

น้ำยาง (Rubber Latex) : 1,500,000 กก. / ปี (1,500,000 Kgs/year)

แผ่นยางพารารมควัน (Smoked Rubber Sheet Production) : 500,000 กก./ปี (500,000 Kgs/year)

ผลิตภัณฑ์จากยางพารา (Usage of Rubber Products) : ยางรถยนต์ (Automobile tyre), ยานยนต์ (Automotive), อะไหล่เครื่องจักร (Machinery Parts), สารประกอบยาง (Rubber Compound), ยางยืดรัด (Elastic Rubber Band)